Over ons

Over Professional Women's Association

wie zijn we

 

Sinds haar stichting draagt ‘Professional Women’s Association’ Belgium vzw bij tot de nationale verstandhouding, de ontwikkeling, de vrede, de gelijkheid en de rechten van de mens. Op dit ogenblik telt de nationale federatie 11 clubs.

onze doelstellingen

Onze organisatie maakt vrouwen bewust van hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap, in clubverband en nationaal, om van daar uit actief mee te werken en samenwerking en vriendschap te bevorderen in bedrijf en beroepsleven. Zonder onderscheid van ras, nationaliteit, politieke of godsdienstige overtuiging wil onze vereniging zich dan ook inzetten voor gelijke kansen en gelijkwaardige posities voor vrouwen op maatschappelijk, economisch en politiek vlak. Hiervoor worden er maandelijks lokaal bijeenkomsten georganiseerd met voordrachten over diverse en aktuele onderwerpen, waarbij de leden geïnformeerd blijven.

Een synthese van de activiteiten – waaronder ook bedrijfsbezoeken en culturele evenementen – wordt voorgesteld tijdens de jaarlijkse ledenvergadering.

Onze dames maken deel uit van een nationaal netwerk van gemotiveerde professioneel actieve vrouwen. Dit netwerk wordt niet alleen gevormd door contacten met vrouwen uit andere beroepen, maar zeker ook gestimuleerd op onze interclubhappening, waar ook afgevaardigden van diverse verenigingen en interessante professionele gasten aanwezig zijn.

Onze 310 leden – wat ons meteen de grootste vereniging voor de beroepsactieve vrouw in België maakt – zijn verspreid over 11 regionale verenigingen vertegenwoordigd in 10 Vlaamse steden: Antwerpen, Gent, Roeselare, Brugge, Oostende, Oudenaarde (2 clubs), Geraardsbergen, Leuven, Zottegem en Ieper. Deze regionale verenigingen worden overkoepeld door de VZW Professional Women’s Association (Belgium) vzw, waarvan Marianne Marien de huidige voorzitter is.

Elke club houdt zich eraan ervoor te zorgen dat 75% van de leden een actieve beroepsbezigheid heeft of gehad heeft.

voorwaarden totlidmaatschap

professioneel werkende vrouw zijn (bediende, kader, zelfstandige ...)

tweemaal deelnemen aan vergaderingen en bij de 3de deelname stelt zij haar kandidatuur als lid

lidmaatschap wordt in de eerstvolgende Raad van Bestuur goedgekeurd

de eerstvolgende ledenvergadering wordt het lid voorgedragen, waarna het nieuwe lid zich voorstelt in een klein interview

Top