Welkom op de website van de Professional Women's Association

Onze organisatie maakt vrouwen bewust van hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap, om van daar uit samenwerking te bevorderen in bedrijf en beroepsleven.

Wie zijn we?

Sinds onze stichting dragen we bij tot de nationale verstandhouding, de ontwikkeling, de vrede, de gelijkheid en de rechten van de mens...

Lees meer

Doelstellingen

Zonder onderscheid van ras, nationaliteit, politieke of godsdienstige overtuiging wil onze vereniging zich inzetten voor gelijke kansen en gelijkwaardige posities...

Lees meer

Lidmaatschap

Er worden enkele voorwaarden gesteld om lid te kunnen worden van onze vzw. Hierbij zal het nieuwe lid zich moeten voorstellen bij de eerstvolgen- de ledenvergadering...

Lees meer

Afdelingen

Ondertussen bestaat onze vereniging uit 10 afdelingen, verspreid over gans België. Op onze website kan je de jaarprogramma's van de...


Lees meer